Zorgboerderij

Zorgboerderij

Vanaf 2002 is de Oosterhoeve naast kinderboerderij ook Zorgboerderij, hetgeen inhoudt dat er deskundig geschoolde begeleiding aanwezig is om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een fijne dagbesteding te bieden.

De Oosterhoeve biedt aan mensen met een tijdelijke of blijvende problematiek een zinvolle daginvulling. Te denken valt hierbij aan mensen met een depressie, een burn-out, verslaving, autisme, ADHD. Ook kinderen en jongeren vinden hier een veilige plek, bijvoorbeeld bij vroegtijdig schoolverlaten of middels individuele begeleiding.

Ook worden diverse vormen van individuele begeleiding geboden: zowel gesprekken ( wekelijks,  of op verzoek vaker of minder vaak), alsook 1-op-1-werken.

Collega’s met en zonder functiestoornissen werken hier zij aan zij. Op deze manier hebben we een grote meerwaarde voor elkaar. Er heerst een gemoedelijke, veilige werksfeer waarbinnen ieder zich optimaal kan ontplooien.

Oosterhoeve32

Budgetten zorgvragers:

Mensen met een zorgvraag kunnen een budget aanvragen via de gemeente waarmee ze de begeleiding die ze nodig hebben kunnen bekostigen. De inkomsten via deze budgetten vormen de salariëring van de begeleider Zorgboerderij tijdens de uren dat er zorgvragers zijn. Deze geldstroom staat los van de gelden die de kinderboerderij nodig heeft voor beheer en onderhoud van de dieren en het terrein. Behoudens een procentueel deel dat door de zorgboerderij wordt afgedragen aan de kinderboerderij als huur voor de locatie.

De zorgboerderij is aangesloten bij Solo-partners, een bedrijf dat onafhankelijk klachtenregelingen treft mocht dat onverhoopt nodig zijn. We zijn ook onderdeel van WMO-Coöperatie De Meierij. Vanaf 2021 is Zorgboerderij Oosterhoeve ook aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Sinds 2018 staat de zorgboerderij vermeld in de Nationale Verslavingswijzer.

Over ons

Hulpverlening bij psychosociale problematiek

Op Zorgboerderij Oosterhoeve hebben we verschillende vormen van therapie en begeleiding te bieden.

Zoals genoemd is dagbesteding mogelijk, waarbij in een beschermde werkomgeving gewerkt wordt aan het vinden en houden van een goede dag- en nachtstructuur, het vergroten van het sociale netwerk en het hebben van een fijne en zinvolle invulling van de dag.

Anja, eigenaar van het Zorgboerderij-gedeelte, is naast begeleider van de dagbesteding, ook gediplomeerd sociaal pedagogisch hulpverlener en holistisch therapeut. Indien gewenst kan met haar een traject van therapeutische gesprekken worden gevolgd waarin gezamenlijk persoonlijke doelen worden opgesteld, en een stappenplan om deze doelen te kunnen bereiken.

Mogelijke doelen kunnen zijn:

  • Overwinnen van slaapproblemen,
  • Het vergroten van zelfvertrouwen,
  • Het verwerken van rouw of een trauma,
  • Het leren kennen en aangeven van je grenzen,
  • Positiever in het leven leren staan,
  • Het verkrijgen van innerlijke rust.


Gebruik makend van de krachten en verworvenheden die je in je leven al hebt opgebouwd, en behoedzaam rekening houdend met de pijn die je hebt opgelopen, gaan we gezamenlijk op zoek naar de handvaten voor meer levensgeluk.

Een holistisch therapeut kijkt vanuit een breed scala naar waar patronen zijn opgebouwd die vragen om doorbroken te worden.
Hoe en wat je eet, hoe je je dag doorbrengt, hoe je omgaat met teleurstellingen, en nog veel meer andere, op het oog onbelangrijke, zaken, kunnen bijdragen aan een te groot gevoel van onbehagen in een bepaalde periode van je leven. Maar: veel is veranderbaar.

Tarieven : Een gratis intake, om samen te onderzoeken of we een gezamenlijke aanpak kunnen opzetten. Daarna € 65,00 per uur. Vaak is het mogelijk om via Gemeente of het Zorgkantoor een indicatie voor het traject te krijgen, waardoor dit geheel of voor het grootste deel bekostigd kan worden. Informeert u hierover bij de intake.

Anja Kouwenberg is als therapeut geregistreerd bij de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorgmedewerkers.

De zorgboerderij is aangesloten bij WMO-Coöperatie de Meierij en heeft een klachtenbeleid via Solo-partners.

Linken

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg – Niet tevreden over je hulpverlener? – https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

WMO De Meierij – Zorgaanbieders op maat – https://www.wmodemeierij.nl/

De brancheorganisatie voor de zzp’er in de zorg – Solopartners – https://www.solopartners.nl/

Bedrijven | SBB – https://www.s-bb.nl/bedrijven

De Oosterhoeve biedt plaats aan deze vernieuwende manier van onderwijs – https://www.blissvibration.com/

Oosterhoeve

vrijwilligerswerk en dagbesteding voor jong en oud in geborgen sfeer

Stages

Stagiaires voor het onderdeel Zorgboerderij komen van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker Maatschappelijke Zorg, Specifieke Doelgroepen, Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener of Cultureel Werker. Elk binnen de eigen doelen en schoolopdrachten die behaald moeten worden, vinden de studenten passende taken op de Oosterhoeve.

Ben je op zoek naar een stageplaats? Neem dan contact met ons op.

De zorgboerderij is een door de SBB erkend leerwerkbedrijf voor diverse richtingen en niveaus.

Door de website te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten